پرسش های متداول

س : زمان های ملاقات ارباب رجوع و کارکنان با مدیر کل زندانهای استان البرز  چه زمانی است؟

ج : در تمام طول هفته با هماهنگی با دفتر مدیر کل  به شماره ۰۲۳۳۲۷۴۵۱۵۷این امکان وجود دارد
زمان ملاقات عموم با مدیر کل محترم زندانهای استان البرز چه زمانی می باشد ؟
• ج : در تمام طول هفته با هماهنگی با دفتر مدیر کل  به شماره ۰۲۳۳۲۷۴۵۱۵۷این امکان وجود دارد
• زمان ملاقات با مدیر زندان مزکزی کرج چه روزهای می باشد ؟

همه روزه با هماهنگی شماره تماس ۰۲۶۳۳۲۶۵۱۰۰

  • زمان ملاقات با مدیر زندان فردیس چه روزهای می باشد ؟

همه روزه با هماهنگی شماره تماس ۰۲۶۳۶۷۷۵۵۷۷

رفتن به نوار ابزار